BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 08.06.2017 tarih ve 7369 sayılı kararı ile şirketimize bankaların hizmet almaları ve bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi, Bankalar Yönetmelik ‘in 4’üncü maddesi kapsamına giren ‘’gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi’ hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin