Genel

TDUB (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği)

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun’unun 76’ncı maddesine dayanılarak kurulmuş kamu tüzel kişiliğe haiz düzenleyici meslek Birliğidir. Kuruluşumuz TDUB Tüzel kişi üyesidir.

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 08.06.2017 tarih ve 7369 sayılı kararı ile şirketimize bankaların hizmet almaları ve bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi, Bankalar Yönetmelik ‘in 4’üncü maddesi kapsamına giren ‘’gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi’ hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

SPK (Sermaye Piysası Kurulu)

Sermaye Piyasası Kurulunun 02.12.2011 tarih ve 40/1088 sayılı kararıyla tarafımıza verilmiş olan onay çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere kurul listesine alınmıştır.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin