Vizyonumuz, Misyonumuz ve İlkelerimiz

VİZYONUMUZ;

Ulusal ve uluslararası standartları gözeten, etik ve meslek ilkelerini harfiyen uygulayan, yalnız ülkemizde değil yurt dışında da güvenilir, başarılı ve sürekli gelişen bir “marka” değerleme şirketi olmak.

MİSYONUMUZ;

Uluslararası standartlarda, tarafsız, bağımsız, hızlı, güvenilir, kaliteli ve doğru hizmeti zamanında sunarak, koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

İLKELERİMİZ;

Yeditepe Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., inceleme, belgeleme ve raporlamayı kapsayan çalışmalarının bütün aşamalarını mesleki ve etik kurallar çerçevesinde yürütmektedir:

Bağımsızlık İlkesi

Gayrimenkul değerleme şirketleri ile bu şirketlerde çalışan değerleme uzmanları ve konut değerleme uzmanları, değerleme çalışmalarında bağımsız ve objektif olmak zorundadırlar. Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünüdür. Değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanlarının; değerleme faaliyetleri sırasında dürüst ve tarafsız olmaları yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek durumların da bulunmaması gerekir. Değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanları çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek, inceleme sonucunda ulaştıkları görüşlerini, başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin raporlarında açıklamak zorundadırlar.

Sorumluluk İlkesi

Gayrimenkul değerleme şirketleri ve değerleme raporunu imzalayan değerleme uzmanları, konut değerleme uzmanları ile sorumlu değerleme uzmanları; hazırlanan raporda ulaşılan sonuçlar dolayısıyla; raporun belirlenen standartlara uygun olmaması, yeterli incelemenin yapılmaması, hatalı verilerin kullanılması ve buna benzer nedenlerle; müşterilerine veya söz konusu rapordan faydalanan üçüncü kişilere verdikleri zararlardan müteselsilen sorumludurlar. Şirketin ortakları, yöneticileri ve çalışanlarının cezai sorumlulukları saklıdır.

Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi

Gayrimenkul değerleme şirketlerinde çalışan değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanları; değerleme görevinin planlanması, yürütülüp sonuçlandırılması ve değerleme raporunun hazırlanması safhalarında gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadırlar. Özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir uzmanın aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder. Gerekli özen ve titizliğin asgari kıstası, değerlemeye ilişkin Kurul düzenlemelerine eksiksiz uyulmasıdır. Buna göre, değerleme uzmanı ve konut değerleme uzmanı değerleme faaliyetini gerektiği şekilde planlamak, program yapmak, yeterli miktarda, uygun nitelikte ve güvenilir bilgi ve belge toplayarak inceleme yapmak, düzenli çalışma kâğıtları hazırlamak ve görüşünü, özen ve titizlikle düzenleyeceği değerleme raporunda açıklamak zorundadır.

Sır Saklama Yükümlülüğü İlkesi

Değerleme uzmanları, konut değerleme uzmanları, şirketin yöneticileri ve denetçileri; müşterileri ve değerlemesini yaptıkları işlerle ilgili bilgileri açıklayamazlar; doğrudan veya dolaylı kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlama veya başkalarını zarara uğratma amacıyla kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmadan sonra da devam eder.

Ancak;

Müşterilerinin açık onayı veya talebinin olması,
Mevzuat uyarınca yetkili kamu kuruluşlarınca talep edilmesi,
İlgili meslek odaları veya derneklerce mesleki amaçlarla talep edilmesi,
hallerinde ilgili kişi ve kuruluşlara söz konusu bilgiler verilebilir.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin