Hizmetlerimiz

Size nasıl yardım edebiliriz?

Gayrimenkul Değerleme

Yeditepe Grup Değerleme ve Danışmalık A.Ş SPK ve BDDK Lisansına sahip profesyonel gayrimenkul değerleme hizmetleri veren kuruluştur. Bir gayrimenkulün veya gayrimenkul projesinin, pazara hâkim uzman kişiler tarafından, alım-satım işlemine konu olduğu andaki gayrimenkule dayalı hak ve faydaların değerinin tarafsız olarak tespit edilmesi sureti ile söz konusu kıymet takdirinin rapor haline getirilmesine değerleme adı verilir...

Yabancı Uyrukluların Vatandaşlık ve İkamet İzinleri için Gayrimenkul Değerleme Raporu

Yabancılar için gayrimenkul değerleme raporu ve Türk Vatandaşlığına geçişte gerekli gayrimenkul değerleme raporu temini için SPK ve BDDK lisanslı Kuruluşumuzdan hizmet alabilirsiniz...

Kentsel Dönüşüm

Şirketimiz kentsel dönüşüme konu olan gayrimenkullerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılması zorunlu tutulan kentsel dönüşüm değerleme raporlarının hazırlanmasında yetkili, SPK ve BDDK lisanslarına sahip profesyonel değerleme kuruluşudur. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm öncesinde, paylaşım modelinin temelini oluşturacak şekilde, yapıların mevcut durum tespitlerini içeren kentsel dönüşüm değerleme raporları ile süreç sonunda teslim edilecek yeni yapının olası değerini içeren değerleme raporlarını hazırlamaktadır...

Hukuki Destek

Yeditepe Grup Değerleme ve Danışmalık A.Ş, mahkemelere konu olan veya uzlaşma aşamasında olan uyuşmazlıkların çözümünde, avukatlık firmaları, mahkemeler, özel ve tüzel kişilikler için gayrimenkul değerleme alanına giren tüm konularda tam ve profesyonel destek sağlamaktadır. Şirketimizin uzun yıllar değerleme sektöründe hizmet vermiş, yetkili otoriteler tarafından verilen gayrimenkul değerleme lisansına sahip mimar, şehir plancısı, inşaat mühendisi, harita mühendisi, işletmeci, ekonomist vb. uzmanlığa sahip personeli sayesinde, ihtiyaçlarınıza uygun hizmetleri alabilirsiniz...

Özel Projeler ve Yatırım

Özel projeler birimi, teminat amaçlı değerleme dışında, farklı ihtiyaçlara göre talep edilen, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yerli — yabancı şahıslar ve kuruluşlar, arazi geliştiricileri üzerine çalışmalar yürüten kuruluşlara, UDES (uluslar arası değerleme standartları) uygunluğunda gayrimenkul değerleme hizmeti, pazar araştırması, en iyi ve en verimli kullanım analizi, yer seçimi, iç verim oranı, proje geri dönüş süreleri gibi konularda kapsamlı değerleme hizmetleri vermek üzere uzmanlaşmıştır...

Fizibilite EVIK

İmarlı arsa nitelikli parseller veya halihazırda üzerinde yapılaşma olan parseller üzerinde, mevcut imar durumunun, bölgenin gereksinimlerinin ve bölgenin yapı dokusunun araştırılması, gelecek ile ilgili koşullu projeksiyonlarının yapılarak, finansal ve işlevsel olarak en iyi, mevcut doku ile uyumlu olan kullanım şeklinin belirlenmesi, sonucunda ortaya çıkan fizibilite raporları, yatırım kararı alınmasındaki en temel araç olarak yerli ve yabancı yatırımcılara en doğruyu bulmak için ışık tutar. Farklı mesleki disiplinlerin katkısı ile hazırlanan raporlar, konusunda uzman bir ekip çalışması gerektirmektedir...

Kira Değer Tespiti

Kira değeri tespiti raporları, kiralama konusu olan bir mülkün tüm özelliklerinin ve bileşenlerinin, gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılan profesyonel çalışma sonucunda bilimsel metotlar kullanılarak ve uzman görüşleri ile birlikte ele alınarak oluşturulan, adil kira değerini tespiti amaçlayan gayrimenkul değerleme raporlarıdır. Bu raporlar hem ilk kiralama kontratı öncesinde, hem de kira bedelinin yeniden tespitinde kullanılmaktadır...

Referanslarımız

Değerleme Aşamaları

Gayrimenkul değerleme raporu teklifiyle başlayıp değerleme rapor teslimiyle son bulan değerleme aşamaları…

Gayrimenkul değerleme talebinde bulunmak için aşağıdaki linke tıklayın.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin