Özel Projeler ve Yatırım

Özel projeler birimi, teminat amaçlı değerleme dışında, farklı ihtiyaçlara göre talep edilen, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yerli — yabancı şahıslar ve kuruluşlar, arazi geliştiricileri (land development) üzerine çalışmalar yürüten kuruluşlara, UDES (uluslar arası değerleme standartları) uygunluğunda gayrimenkul değerleme hizmeti, pazar araştırması, en iyi ve en verimli kullanım analizi, yer seçimi, iç verim oranı, proje geri dönüş süreleri gibi konularda kapsamlı değerleme hizmetleri vermek üzere uzmanlaşmıştır.

Gayrimenkul değerleme kapsamına giren taşınmazlar; 

– UFRS (Uluslararası Finans Raporlama Standartları) Kapsamında, Duran Maddi Varlıkların Değerlemesi Hizmetleri
– Şirket Birleşmelerinde Duran Varlıkların Değerlemesi
– Hukuki Zeminde İhtiyaç Duyulan Tüm Değerleme Hizmetleri
– Belli Bir Tarihe Ait Geçmişe Dönük Değerleme Hizmeti
– SGK — Vergi Daireleri Uzlaşmalarında Kullanılmak Üzere Değerleme Hizmeti
– Miras Paylaşımında Değerleme Hizmetleri
– Vergi Uyuşmazlıkları Değerleme Hizmeti
– Gayrimenkul Yönetimi

– Kira Değeri Tespitleri
– Yaygın Bayilik Ağına Sahip Kuruluşların Yer
Seçimi Ve Şube Alım/Satım, Kira Değeri Tespiti
– Teminat Talep Eden Kurum Ve Kuruluşlara
İpotek Olarak Verilecek Gayrimenkullerin Değerlemesi
– Barter Firmalarının Portföyüne Alacağı Gayrimenkullerin Değerlemesi
– GYO Portföylerinin Değerlemesi
– Proje Şerefiyelendirme Çalışmalar, İnşaat ilerleme Raporları
– İhale Konusu Gayrimenkullerin Değerleme Raporları
– Nitelikli Gayrimenkullerin Değerlemesi

Solverwp- WordPress Theme and Plugin