Vatandaşlık ve İkamet İzinleri için Gayrimenkul Değerleme Raporu

yabaci GayrimenkulYabancılar için gayrimenkul değerleme raporu ve Türk Vatandaşlığına geçişte gerekli gayrimenkul değerleme raporu temini için SPK ve BDDK lisanslı Kuruluşumuzdan hizmet alabilirsiniz.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayımlanan 15.02.2019 tarih 2019/1 sayılı genelge ile yabancı uyruklu kişilere artık sadece vatandaşlık başvurusunda değil, aynı zamanda alıcı veya satıcı olarak taraf oldukları tüm satış işlemlerinde de ‘Gayrimenkul Değerleme Raporu’ zorunluluğu getirilmiştir.T.C. Vatandaşlık: 9.09.2018 Tarihli ve 30540 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yabancıların, Türk Vatandaşlığını kazanabilmeleri için 400.000,-USD değerinde gayrimenkul satın almaları gerekmektedir. Gayrimenkul Değerleme Raporları SPK Listesine bulunan Değerleme Kuruluşlarınca hazırlanmakta olup, Kuruluşumuz SPK Listesinde yer alan Değerleme Kuruluşları içerisindedir.Vatandaşlık işlemlerinizde Alacağınız gayrimenkul ’ün (Mesken, Villa, Bina, Tarla, Arsa, Dükkan-işyeri, Ofis, Fabrika, İmalathane vs.)  en az 400.000 USD ve üzerinde bir değere sahip olması gerekmektedir.Oturma İzni için Alacağınız Gayrimenkul ’ün (yaşam alanı bulunan Mesken, Villa, Bina, gb) Büyükşehir belediyelerinde 75.000,00-USD, Büyükşehir olmayan belediyelerde ise 50.000,00-USD ve üzerinde bir değere sahip olması gerekir.Gerek Vatandaşlık işlemleriniz, gerekse İkamet izni (6458-31/J)  işlemlerinizde; Satın alınacak gayrimenkulün, alım tarihindeki muhtemel değerini, bağımsız ve tarafsız olarak, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Değerleme Uzmanlarımız vasıtasıyla, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, alacağınız gayrimenkulün fiyatının belirlenmesine yönelik Değerleme Raporunu hazırlıyoruz. Başvuru Klavuzuna Linkten ulaşabilirsiniz.Kuruluşumuz SPK Listesinde yer alan Değerleme Kuruluşları içerisindedir.yabaci Gayrimenkul 2 e168372526926019.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, Türk Vatandaşlığı’na geçiş için alınacak olan gayrimenkullerin niteliği ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. Düzenlemeye göre;
  • Alınacak gayrimenkulün değerinin 400.000 USD ve üzeri olması gereklidir.
  • Türk Vatandaşlığına geçişte gerekli gayrimenkul değerleme raporu, SPK ve BDDK Lisanslarına sahip değerleme kuruluşu tarafından hazırlanmalıdır.
  • Kanuna uygun olarak düzenlenen gayrimenkul değerleme raporu WEBTAPU sistemi üzerinden GABİM aracılığıyla ile talep edilmekte olup, Değerleme raporu hazırlandıktan sonra yine GABİM aracılığı ile WEBTAPU sistemi üzerinden ilgili Tapu Müdürlüklerine otomatik olarak ibraz edilmektedir.
  • Bu amaçla sahibi olunacak gayrimenkullerin, en az 3 yıl süre ile satılamaması amacı ile tapu kayıtlarına şerh konulmaktadır.
Yabancı uyruklu iseniz ve Türk Vatandaşlığına geçmeyi düşünüyorsanız en az 400.000 USD, veya İkamet izni (6458-31/J almayı düşünüyorsanız en az 75.000 USD karşılığında alacağınız gayrimenkulünüzün değerinin asgari nitelikleri karşıladığını gösteren gayrimenkul değerleme raporları için bize başvurabilirsiniz.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin